Florence 4/2016

50,00 Kč

Popis produktu

Rozhovor: Pomáhající profese si zaslouží úctu společnosti ● Evidence-based postupy v neurorehabilitaci spastické parézy ● Komunikace sester s pacientem na umělé plicní ventilaci