Gastroenterologie a hepatologie 3/2019

119,00 Kč

Popis produktu

DIGESTIVNÍ ENDOSKOPIE: Endoskopická gastrostomie - doporučené postupy ● Komplikacie POEM ● Correlation of mean adenoma rate with adenoma detection rate ● První zkušenosti s vedolizumabem u dětí