Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

750,00 Kč

Popis produktu

Oficiální časopis pěti odborných společností v České republice a na Slovensku, jimiž jsou Česká neurologická společnost, Česká neurochirurgická společnost, Slovenská neurologická společnost, Slovenská neurochirurgická společnost, Česká společnost dětské neurologie. Je veden prestižní redakční radou, publikuje práce, přehledové články, krátká sdělení, kazuistiky, komentáře, personálie, doporučené postupy. Časopis je impaktovaný, recenzovaný, indexovaný ve světových databázích.

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie je oficiální časopis pěti odborných společností v České republice a na Slovensku, jimiž jsou Česká neurologická společnost, Česká neurochirurgická společnost, Slovenská neurologická společnost, Slovenská neurochirurgická společnost, Česká společnost dětské neurologie. Je veden prestižní redakční radou, publikuje práce, přehledové články, krátká sdělení, kazuistiky, komentáře, personálie, doporučené postupy. Časopis je impaktovaný, recenzovaný, indexovaný ve světových databázích.

Periodicita: 6x ročně

Web: www.csnn.eu

Elektronické předplatné je poskytováno formou vstupu do listovačky jednotlivých čísel, kterou předplatitelé najdou po přihlášení do svého účtu v sekci Mé produkty – Zobrazit listovačku. Listovačka bude zobrazena ihned po uhrazení předplatného a vstup do ní bude ukončen po 12 měsících od úhrady předplatného.