Gastroenterologie a hepatologie

600,00 Kč

Popis produktu

Gastroenterologie a hepatologie je oficiální časopis České gastroenterologické společnosti ČLS JEP, Slovenské gastroenterologické společnosti a Slovenské hepatologické společnosti. Publikuje původní práce, krátká sdělení, kazuistiky, abstrakta příspěvků z odborných akcí.

Gastroenterologie a hepatologie je oficiální časopis tří odborných společností: České gastroenterologické společnosti ČLS JEP, Slovenské gastroenterologické společnosti a Slovenské hepatologické společnosti. Je veden prestižní redakční radou, články prochází nezávislou recenzí a jsou opatřeny identifikátorem DOI (snadná dohledatelnost). Anglické abstrakty jsou kontrolovány zahraničními odborníky z agentury Bioedit. Časopis je indexován v databázích - SCOPUS, CHEMICAL TITLES EXCERPTA MEDICA/EMBASE, CHEMICAL ABSTRACTS, INIS Atomindex, Food Science and Technology Abstracts a Bibliographia Medica Čechoslovaca, Index Copernicus.

Periodicita: 6x ročně

Web: www.csgh.info

Elektronické předplatné je poskytováno formou vstupu do listovačky jednotlivých čísel, kterou předplatitelé najdou po přihlášení do svého účtu v sekci Mé produkty – Zobrazit listovačku. Listovačka bude zobrazena ihned po uhrazení předplatného a vstup do ní bude ukončen po 12 měsících od úhrady předplatného.