Kardiologická revue - Interní medicína

600,00 Kč

Popis produktu

Za více než 15 let své činnosti získala Kardiologická revue na čtenářském poli nezanedbatelnou prestiž. Časopis s podtitulem Interní medicína alternuje blízké obory interní medicíny, ale i obory v širší souvislosti. Kardiologická revue je v periodiku zachována jako hlavní téma beze změny se stálou prezencí v každém vydání.

Kardiologická revue - Interní medicína je časpis pro odborné a praktické kardiology (je partnerem sdružení abulantních kardiologů), internisty, praktické lékaře, rehabilitační pracovníky a další odborníky zapojené do péče o kardiaky. Je veden prestižní redakční radou, obsah tvoří originální a přehledové články z oblasti kardiovaskulární problematiky, komentáře, kazuistiky, dopisy redakci, zprávy ze sjezdů a sympozií. Je excerpován v Bibliographia Medica Čechoslovaca, v Index Copernicus, SCOPUS a zařazen v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik.

Periodicita: 4x ročně

Web: www.kardiologickarevue.cz

Elektronické předplatné je poskytováno formou vstupu do listovačky jednotlivých čísel, kterou předplatitelé najdou po přihlášení do svého účtu v sekci Mé produkty – Zobrazit listovačku. Listovačka bude zobrazena ihned po uhrazení předplatného a vstup do ní bude ukončen po 12 měsících od úhrady předplatného.