O nás

Společnost Ambit Media, a. s. patří k výrazným vydavatelským domům v České republice. Je pro ni charakteristická odbornost titulů, a tím i jejich vysoká obsahová úroveň.

V současné době tvoří portfolio zdravotnických titulů časopisy:

 

 Ambit Media, a.s. je všestranné vydavatelství, které se mimo zdravotnických titulů zabývá i uměleckým směrem.

 

  • ART+ANTIQUES - Měsíčník o umění, architektuře, designu a starožitnostech
  • Sběratelské noviny - čtvrtletník
  • Ročenka ART+ - Analýzy a komentáře dění na trhu s uměním doma i v zahraničí za uplynulý rok. NOVĚ ve dvou sešitech Ročenka ART+, sešit č. 1 a Ročenka ART+, sešit č. 2 specializovaný na poválečné a současné umění

 

Vydavatelství je zároveň provozovatelem aukčních výsledků prodejů výtvarného umění ART+, který je jedinečným projektem v ČR.